پلهای ارتباطی
آدرس کارخانه :کرمانشاه -سه راهی جوانرود پاوه جنب روستای بیاشوش
تلفن:۰۹۱۸۱۳۳۸۱۵۵
آدرس دفتر :کرمانشاه- روانسر جاده ای اصلی روبه روی بانک رفاه پاساژ فرخی دفتر فرخی
تلفن :۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶-۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶-۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵
تلفکس: ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷

 

فرم تماس :

آدرس دفتر

آدرس کارخانه