پیشگیری و درمان کوکسیدیوز

مدیریت پیشگیری و درمان کوکسیدیوز:
کوکسیدیوز در طیور ناشی از تهاجم انگل کوکسیدیا به دیواره سلول روده است و درجه ضایعات بوجود آمده در دیواره سلولی بستگی مستقیم به تعداد کوکسیدیای مورد تهاجم قرار گرفته دارد. علاوه بر تعداد کوکسیدیا ضایعات دیواره سلولی بستگی به نوع سلولهای روده نیز دارد اولین نشانه وجود کوکسیدیوز در گله گوشتی کاهش عملکرد است. کاهش عملکرد و رادمان تبدیل غذایی حتی در کوکسیدیوز خفیف نیز بسیار محسوس می باشد.در حال حاضر بکارگیری برنامه دایمی مانیتورینگ مطمئن ترین روش برای دانستن وضعیت ابتلا گله به کوکسیدیوز می باشد که شامل شمارش اووسیت و بررسی ضایعات در دیواره سلولی است با اعمال برنامه مانیتورینگ و شمارش اووسیت در دراز مدت میتوان وضعیت گله ها را با یکدیگر مقایسه کرد و در صورت وجود نشانه های کوکسیدیوز به رفع بموقع مشکل اقدام نمود.
امروزه استفاده از ضد کوکسیدیوزها وسیله بسیار موثر در پیشگیری از کوکسیدیوز در گله های طیور می باشد معهذا علاوه بر مصرف آنتی کوکسیدیوز ها مدیریت و توجه به موارد زیر سبب موفقیت برنامه کنترل کوکسیدیوز در طیور خواهد شد که عبارتند از:
۱-رعایت نکات بهداشتی و تهویه در مرغداری در طول دوره پرورش گله
۲-جلوگیری از افزایش رطوبت بستر
۳-تمیز کردن و ضدعفونی کامل مرغداری و سالن ها بعد از تخلیه مرغداری
۴-درصورت امکان استفاده از آبخوری پستانکی
۵-رعایت بیوسکیوریتی در مرغداری
۶-افزایش مدت بین دو جوجه ریزی
۷-استفاده از برنامه واکسیناسیون مناسب و پیشگیری از بروز سایر بیماریها
۸-معدوم کردن جوجه های وازده و مریض
۹-عدم استفاده از یک نوع ضدکوکسیدیوز برای مدت طولانی

-2

Write a Reply or Comment