دسته: بخش علمی

آسیت (آب آوردگی شکم)

سندرم آسیت یکی از بیماری های است که در مناطق مختلف دنیا و بخصوص در مناطق مرتفع مشکل ساز بوده و سبب افزایش تلفات و کاهش راندمان گله خواهد شد. این سندرم اغلب در جوجه های گوشتی که رشد سریع آنها مدنظر می باشد رخ می دهد. در شرایط شیوع بیماری و عدم کنترل بیماری […]

آشنایی با گیاه دارویی سیر و کا

سیر گیاهی است علفی و دائمی بومی که امروزه در تمامی نقاط جهان یافت می شود. سیری که کشت می شود دو نوع است سیر سفید و سیر صورتی، نوع کوهی یا وحشی آنرا موسیر می نامند. از نظر طب قدیم ایران این گیاه طبیعت گرم و خشک دارد. سیر از جمله گیاهانی است که […]

استرس گرمایی درجوجه گوشتی

امروزه در نتیجه تلفیق دانش انسان و اثرات طبیعت جوجه های گوشتی با قابلیت رشد بسیار سریع تولید شده اند که این رشد سریع ، فشار زیادی بر سیستم های فیزیولوژیک بدن پرنده وارد می کند لذا حساسیت پرنده به انواع استرس ، افزایش می یابد که استرس گرمایی یکی ازمهمترین آنهاست استرس گرمایی پاسخ […]

پیشگیری و درمان کوکسیدیوز

مدیریت پیشگیری و درمان کوکسیدیوز: کوکسیدیوز در طیور ناشی از تهاجم انگل کوکسیدیا به دیواره سلول روده است و درجه ضایعات بوجود آمده در دیواره سلولی بستگی مستقیم به تعداد کوکسیدیای مورد تهاجم قرار گرفته دارد. علاوه بر تعداد کوکسیدیا ضایعات دیواره سلولی بستگی به نوع سلولهای روده نیز دارد اولین نشانه وجود کوکسیدیوز در […]