قیمت محصولات خوراک آماده مرغ گوشتی🐓 فرخی (به صورت فله)

تاریخ 98/05/28

 1. سوپراستارتر طلایی ویژه واریز ۳۱۵۰ نقد ۳۱۹۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

 2. سوپر استارتر واریز ۲۹۶۰ نقد ۳۰۰۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

 3. پیش دان واریز ۲۷۶۰ نقد ۲۸۰۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

 4. میان دان واریز ۲۶۷۰ نقد ۲۷۱۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

 5. پس دان یک واریز ۲۵۵۰ نقد ۲۵۹۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

 6. پس دان دو واریز ۲۵۰۰ نقد ۲۵۴۰

  *در صورت بسته بندی هر کیلوگرم ۴۰ تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  *زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.
  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۵

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۹۶

  📞 ۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶


  📠 داخلی ۲

  ۰۸۳۴۶۵۲۸۴۷۷


  تلفن همراه فرخی
  📱 ۰۹۱۸۳۵۶۲۴۵۶

در صورت بسته بندی هر کیلوگرم 40 تومان به قیمت های فوق اضافه می گردد

زمان پرداخت سفارشات واریزی در روز سفارش صورت میگیرد.


 

وبلاگ خبری شرکت

لینک کانال تلگرامی شرکت

کانال تلگرام دام و طیور فرخی


 

کارخانه دام و طیور فرخی